Εγγραφή

Για να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου θα πρέπει να στείλετε email στο e-efimeris@mindigital.gr τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Τίτλος εφημερίδας
 2. Κατοχύρωση σήματος - προαιρετική, αριθμός/δικαιούχος
 3. Είδος επιχείρησης (ατομική επιχείρηση - εταιρία)
 4. Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη
 5. Ονοματεπώνυμο Εκδότη
 6. Ονοματεπώνυμο Διευθυντή
 7. Α.Φ.Μ.
 8. Αρχείο καταστατικού
 9. Αριθμό ΓΕΜΗ
 10. Ημ/νία έναρξης εργασιών
 11. Έδρα/Γραφεία Εφημερίδας (δήλωση στην εφορία/πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ)
 12. Ημ/νία κυκλοφορίας εφημερίδας
 13. Email Ιδιοκτήτη
 14. Email Εκδότη
 15. Email Διευθυντή
 16. Τηλ. Ιδιοκτήτη
 17. Τηλ. Εκδότη
 18. Τηλ. Διευθυντή
 19. ΦΑΞ Ιδιοκτήτη
 20. ΦΑΞ Εκδότη
 21. ΦΑΞ Διευθυντή
 22. Περιφέρεια
 23. Νομός
 24. Πόλη
 25. Διεύθυνση
 26. ΤΚ
 27. Επιφάνεια σχήματος εφημερίδας
 28. ISSN
 29. Ιστοσελίδα
 30. Αριθμός απασχολούμενων δημοσιογράφων

Για τυχόν απορίες καλέστε στα τηλέφωνα210-9098363, 210–9098359

Ευχαριστούμε